Despre noi

GAL Colinele Prahovei

Activitatea Grupului de Acțiune Locală “Colinele Prahovei” a început în anul 2012 ca urmare a inițiativei unor lideri locali de a se asocia și a forma un parteneriat care avea ca scop dezvoltarea durabilă a unui teritoriu din sud – estul județului Prahova. În 2016 parteneriatul și teritoriul s-au extins dar obiectivele au rămas aceleași: dezvoltare infrastructură locală, cooperare, promovare tradiții, obiceiuri și arhitectura locală, noi piețe pentru producători, inovare și identitate locală.

Apicultura este una din activitățile specifice teritoriului GAL Colinele Prahovei care adună la un loc tradițiile cu natură și este o activitate care conduce la “renașterea“ lumii rurale conducând la obținerea unor produse deosebite.

Susținerea unui astfel de sector al agriculturii, cu numeroase beneficii pentru zonă, este unul din obiectivele noastre.

GAL Valea Someșului

Datorită faptului că: "A fi împreună este un început, a rămȃne împreună este un progres, a lucra împreună este un succes!” (Henry Ford) și pornind de la realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, punȃnd accent pe desfăşurarea de activităţi integrate, inovaţie şi experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale), crearea unei viziuni comune, participarea activă a populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei Văii Someșului, în data de 04.04.2012 Asociația GAL Valea Someșului și – a început activitatea.

De atunci și pȃnă în prezent, echipa GAL VALEA SOMEȘULUI, a încercat să răspundă nevoilor locale specifice, să valorifice resursele locale, să mobilizeze actorii locali în scopul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunităţi, să dezvolte teritoriul printr o abordare integrată și "de jos în sus".

21

Producători

16

Produse

Înscrie-te în program

Dacă dorești să te înscri în program, contactează GAL-ul din care faci parte.